seznam delovnih zvezkov in potrebščin 2022/23

Naša osnovna šola bo za vse učence 1., 2. ter 3. razreda, priskrbela delovne zvezke, ki jih učenci BREZPLAČNO prejmejo v šoli na začetku šolskega leta.

Učenci 4., 5., 6., 7., 8.  ter 9. razreda prejmejo učbenike na začetku šolskega leta. Ob izteku šolskega leta morajo učbenike šoli vrniti. Če bo katerikoli od učbenikov poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.

Delovne zvezke in ostale potrebščine priskrbite starši.

Dostopnost