učna pomoč

Učna pomoč

Individualna in skupinska učna pomoč

Individualna in skupinska učna pomoč (ISP) je namenjena učencem, pri katerih se pojavljajo specifične in splošne učne težave.  Učna pomoč se izvaja po dogovoru izven pouka.

V šolskem letu 2019/2020 izvaja ISP:

Mirjana Srebot1. razred
Mirjana Srebot2. razred
Mirjana Srebot3. razred
Petrina Faktor4. razred
Petrina Faktor5. razred
Katarina Kamnaručenci priseljenci
Lucija ŠarcSLJ (6.–9. razred)
Aleksandra Zupančič, Lane VukadinovićTJA (5.–9. razred)
Roman MržljakNAR, BIO,  KEM (6.–9. razred)
Tomaž ŠumahMAT (6.–9. razred)

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni pouk (DOP) je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Pomoč pri DOP  lahko poiščejo tudi učenci, ki so bili odsotni pri pouku.

V vseh razredih 1. in 2. triletja bomo organizirali dopolnilni in dodatni pouk, in sicer 0,5 ure na teden. Izvajali ga bodo razredni učitelji. Dopolnilni pouk angleščine v 4. raz. bo vodila Andreja Zupančič. Učenci se bodo vključevali glede na potrebe.

V 3. triletju bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk po predmetnih področjih.

Učitelj/-icaPredmetRazred
Mojca Štih FerleSLJ6.–9.
Aleksandra ZupančičTJA7., 9.
Lane VukadinovićTJA5., 6., 8.
Valentina PodlogarFIZ, MAT  8.–9.
Tomaž ŠumahMAT  6.–9.

Ure slovenščine za učence priseljence

Mojca Štih Ferle: 6.-9. razred

Dostopnost