svet zavoda

SVET ZAVODA

 OSNOVNE ŠOLE MARTINA KRPANA

MANDATNO OBDOBJE 2016 – 2024

Predstavniki Mestne občine Ljubljana:

Boris Ferenčak

Endis Ibrahimović

Peter Vučkovič

Predstavnice sveta staršev:

Snežana Golub Herjavec

Anja Matušin

Tanja Kezmić

Predstavniki šole:

Anja Janežič, predsednica sveta šole

Katarina Kamnar

Marta Lenarčič

Daniel Plevnik

Tomaž Šumah

Dostopnost