ŠPORT ZA SPROSTITEV

Namen programa je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v  vseh življenjskih obdobjih. Za šolsko leto 2014/2015 smo za ta program izbrali tenis, namizni tenis, badminton. Programi bodo brezplačni in šola zagotovi tudi vse rekvizite, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti. Tenis se izvaja v jesenskem in spomladanskem času na teniških igriščih na Fužinah.

Osnovni cilji in vsebine :

  • telesni razvoj,razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
  • usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj
  • seznanjanje s teoretičnimi vsebinami
  • prijetno doživljanje športa. oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja
  • učenje osnovnih tehničnih elementov (osnovni udarci pri tenisu, namiznem tenisu in badmintonu )
  • učenje servisa
  • igra na zmanjšanem in normalnem igrišču pri tenisu in badmintonu
  • pravila igre
  • štetje pri igri

Praktične in teoretične vsebine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.