ŠPORT ZA SPROSTITEV

Namen programa je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v  vseh življenjskih obdobjih. Za naslednje šolsko leto smo za ta program izbrali tenis, namizni tenis, badminton. Programi bodo brezplačni in šola zagotovi tudi vse rekvizite, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti. Tenis se izvaja v jesenskem in spomladanskem času na teniških igriščih na Fužinah.

Osnovni cilji in vsebine :

  • telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
  • usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj
  • seznanjanje s teoretičnimi vsebinami
  • prijetno doživljanje športa. oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja
  • učenje osnovnih tehničnih elementov (osnovni udarci pri tenisu, namiznem tenisu in badmintonu )
  • učenje servisa
  • igra na zmanjšanem in normalnem igrišču pri tenisu in badmintonu
  • pravila igre
  • štetje pri igri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.