o knjižnici

O KNJIŽNICI

Šolska knjižnica podpira izobraževalni proces, tako izvaja knjižnično dejavnost predvsem za učence in za strokovne delavce šole.

Z namenom vodenja in izposoje knjižničnega gradiva za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa je vključena v nacionalni bibliografski sistem.

Dostopnost