nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci

Za učence, ki imajo status nadarjenih učencev, se bo v začetku šolskega leta pripravil individualizirani program, katerega sestavni del bo anketa o interesih. Anketo bodo učenci izpolnili med individualnim pogovorom z razrednikom.

Tekom šolskega leta se bo izvedel postopek prepoznavanja nadarjenih učencev v 5. in 6. razredu.

Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v okviru individualizacije dela pri pouku, v okviru dodatnega pouka, ur individualne in skupinske pomoči, pri interesnih dejavnostih, skozi aktivnosti v šolski skupnosti, v otroškem parlamentu, pri organizaciji in vodenju prireditev ter v drugih dejavnostih, ki jih bodo pripravili in vodili posamezni učitelji in strokovni delavci. Izvedla se bo tudi dvodnevna dejavnost v obliki ustvarjalno-raziskovalnih delavnic »Krpanova sol«.

Koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci je Iris Kravanja Šorli.