šolskA SKUPNOST in parlament

ŠOLSKI PARLAMENT in ŠOLSKA SKUPNOST

Na OŠ Martina Krpana bo letos potekal ŠOLSKI PARLAMENT v povezavi s ŠOLSKO SKUPNOSTJO, saj se dejavnosti vsebinsko povezujeta. Predstavniki parlamenta sooblikujejo utrip življenja na šoli, se učijo spoštljivega in argumentiranega pogovora, predlagajo in sodelujejo pri uresničevanju idej z vrstniki.

Šolska skupnost se bo odvijala hkrati s parlamentom, saj se bodo prepletale aktivnosti skupnosti, tako da se bo o njih na parlamentu debatiralo. Tako se bosta oba, tako skupnost kot parlament, vzporedno in sočasno razvijala. Šolska skupnost in parlament – ŠSP  se bosta preko predstavnikov oddelkov od 1. do 9. razreda povezovala z oddelčnimi skupnostmi šole, kjer bodo lahko učenci uveljavljali svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelovali v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Projekt, ki se bo izvajal vzporedno s ŠSP, je MED – SODELOVANJE, kjer se bomo med-šolsko, medpredmetno in medgeneracijsko povezovali, s tem pa se dotaknili teme DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADIH, teme, ki so jo lansko leto izglasovali na sestankih parlamentov na državni ravni. Skozi aktivnosti ŠSP bomo razvijali pripadnost šoli, solidarnost, odgovornost, prijaznost, humanost, pozitivno naravnanost, optimizem, skupno bivanje in delovanje, utrjevali pozitivne medsebojne odnose, se učili samostojnosti in aktivnega državljanstva, udeleževali pomembnih proslav, prireditev in dogodkov na šoli, delali na izboljšanju komunikacije med predstavniki ŠSP in oddelčnimi skupnostmi, izvajali različne akcije na šoli ter spremljali aktivnosti, ki se bodo izvajale pri projektu MED – SODELOVANJE.

Glede na uspešno izvedbo preteklega med-šolskega povezovanja štirih ljubljanskih šol bi projekt z novim naslovom »Duševno zdravje otrok in mladih« osnovali kot spletno-snemalni – ZOOM  projekt. Del tega projekta bi bilo evidentiranje dejavnosti na posnetkih, ki bi se objavljali na spletni strani projekta in na spletni podstrani naše šole. Na koncu pa bo del ŠSP v povezavi s projektom debatiranje o dejavnostih in predstavitev na različnih nivojih parlamenta (MOP, ROP, NOP). Sprva bo debata potekala na šolski ravni, vključevala pa bo vse zainteresirane učence šole v projekt, na koncu pa na državni ravni. Pod vodstvom mentorice Eme Rajh bodo predstavniki oddelčnih skupnosti in ostali sodelujoči učenci, ki niso bili nujno izvoljeni v razredu, vendar so motivirani za delo v ŠSP, izbrali aktivnosti, s katerimi bodo razpravljali in iskali odgovore na vprašanja o duševnem zdravju otrok in mladih, ki se v okviru vzgojno-izobraževalnega  procesa dotaknejo posameznika.

Mentorica: Ema Rajh

Dostopnost