šolski parlament

Šolski parlament

Tema 31. otroškega parlamenta za šolsko leto 2020/2021 je »Moja poklicna prihodnost«. S to temo smo začeli že v lanskem šolskem letu.

Glede na trenutno situacijo zaradi koronavirusa, so odpovedana vsa izobraževanja mentorjev, prav tako tudi pripravljalni tabori za mlade parlamentarce. Zaenkrat so dejavnosti vezane samo na izvedbo parlamenta v šoli.

Predvidene aktivnosti so:

  • uvodno srečanje predstavnikov za parlament, seznanitev s temo, navodila za delo na RU
  • pregled predlogov za izvedbo aktivnosti na temo Moja poklicna prihodnost
  • praktična izvedba aktivnosti (predstavitev določenih poklicev)

Opomba: program se bo dopolnjeval glede na navodila Zveze prijateljev mladina

Mateja Kacjan, mentorica ŠOP