ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Namen tega programa je poglobljeno spoznavanje športov, ki so z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh

življenjskih obdobjih. To omogoča spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, duševno sprostitev, kompenzacije negativnih učinkov sodobnega načina življenja ter pridobivanje znanj, s katerimi bodo otroci kasneje v življenju izbrali svojo športno rekreativno dejavnost. Program se bo odvijal delno na zunanjih površinah (atletika, nogomet, splošna kondicijska priprava,, ) in v telovadnici ( ples, aerobika, ostale športne igre ) Športne igre se izberejo glede na interes in spol.

Program športa za zdravje bo obsegal 35 ur.

Dostopnost