ŠPORT – IZBRANI ŠPORT

IZBRANI ŠPORT

SPLOŠNI CILJI :

  • Razvijati gibalne sposobnosti z različnimi nalogami v različnih organizacijskih oblikah in specifičnih motoričnih sposobnosti, ki so pomembne za igro
  • Razvijati aerobno in anaerobno vzdržljivost
  • Izpopolnjevati tehniko in taktiko do stopnje, ki omogoča učinkovito igro
  • Razumeti vpliv športa in redne vadbe na zdravje in dobro počutje
  • Razumeti preventivno vlogo športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti
  • Razvijati vztrajnost z različnimi dalj časa trajajočimi aerobnimi dejavnostmi
  • Spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti
  • Razumeti dileme sodobnega športa in spoštovati pravila športnega obnašanja

Program bo potekal celo šolsko leto : 35 ur

Dostopnost