NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 4. – 6. RAZREDA NEMŠČINA

Neobvezni drugi tuji jezik je namenjen učencem 4. – 6. razreda v obsegu dveh ur na teden.

Dandanes je znanje tujega jezika zelo pomembno, saj je dobra popotnica za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Pri neobveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci naučili osnov komuniciranja v nemščini ter spoznali kulturo prebivalcev v  nemško govorečih državah. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje do učenja tujega jezika.

Potek pouka

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na igriv in preprost način. Pouk bo potekal skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, igre in drugimi oblikami dela, ki spodbudno vplivajo na usvajanje jezika.

Vsebine od  4.  do 6. razreda:

Učenci se naučijo:

 • predstavljanja sebe in družine,
 • opisati šolo, šolske potrebščine,
 • šteti do 100,
 • našteti igrače in jih opisati
 • prepoznavati barve in opisati oblačila,
 • našteti dele telesa in izraziti bolečino,
 • opisati domače in divje živali,
 • izraziti čas, imenovati letne čase in dneve
 • športne zvrsti,
 • naročiti hrano in pijačo v restavraciji,
 • opisati igrače.

Splošni cilji neobveznega izbirnega predmeta nemščina

Učenci pri pouku nemščine razvijajo jezikovna znanja, spretnosti, stališča in vrednote, ki  jim bodo omogočile uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in poklicno udejstvovanje.   

Aleksandra Zupančič, učiteljica angleščine in nemščine

Dostopnost