NAČINI PREHRANJEVANJA

NAČINI PREHRANJEVANJA – 9. razred (NPH) 32 ur

  • Pri tem izbirnem predmetu učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učenci se bodo seznanili z različnimi načini prehranjevanja doma in po svetu. Nekaj tem, ki jih bomo raziskovali in pokušali: slovenske narodne jedi, jedi drugih dežel: francoska kuhinja, kitajska kuhinja, sredozemska prehrana …, prehrana otrok, odraslih, starejših.
  • Predmet priporočamo vsem učencem, ki radi kuhajo in ustvarjajo v kuhinji. Izbiro tega predmeta še posebej priporočamo učencem, ki bi želeli nadaljevati šolanje na agroživilski, gostinsko-turistični ali zdravstveni šoli. Delo bo potekalo bolj ali manj po principu: več ročnega dela, manj teorije oz. teorija na praktičnih primerih. 

                                                                                          Mentorica: Mirica Založnik Simončič

Dostopnost