GLEDALIŠLI KLUB

GLEDALIŠLI KLUB

Pri predmetu gledališki klub (35 ur) učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo.  Berejo krajša dramska besedila.

Raziskujejo izrazne možnosti gledališkega ustvarjanja in spoznajo različne tehnike improvizacije. Nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini.  Srečajo se z modernimi pristopi sodobnega gledališča. S pomočjo učitelja pripravljajo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev.

Nastopajo na festivalih, šolskih prireditvah in drugih dogodkih.

Spoznavajo in v popoldanskem času obiščejo  različne gledališke in lutkovne predstave: mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče.

Spoznajo zakonitosti gledališkega izražanja, razvijajo zmožnosti govornega in telesnega izražanja v odrskem prostoru.
S pomočjo učitelja pripravljajo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev. Pridobivajo temeljne gledališko teoretične pojme, poglabljajo literarnovedno znanje, povezano z dramatiko. Predvidijo odrsko osvetlitev ter glasbo in zamisli v okviru možnosti izvedejo. Izdelajo spremna besedila: plakat, gledališki list, kritiko.

Pri predmetu so ocenjeni predvsem iz sodelovanja pri pripravi in izvedbi improvizacij in nastopov (šolske proslave, festivali, nastopi pred razredom, priprava igre).

Mentorica: Mojca Pfeifer

Dostopnost