FILMSKA VZGOJA

Obvezni izbirni predmet: Filmska vzgoja

Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca (ogledu filma sledi razprava) in v vlogi filmskega ustvarjalca (miniaturne filmske delavnice).

Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno.

Osrednja dejavnost je ogled filma z razpravo, skozi katero bodo učenci spoznali temeljne vrste in osnovne oblike filma, se seznanili s ključnimi prvinami filmskih žanrov, spoznali osnove filmske tehnologije in proces nastajanja filma, spoznali razlike v pristopih in tehnikah animiranega filma. Filmska vzgoja tako razvija sposobnost gledanja, nato navade opredeljevanja in nazadnje še sposobnost ocenjevanja filma.

Učiteljica: Katarina Zorica

Dostopnost