Filmska vzgoja

FILMSKA VZGOJA (izvaja se enkrat tedensko v obsegu 35 ur)

V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Filmska vzgoja zato vpliva na učenčev družbeni, etični in čustveni razvoj, pripomore k raziskovanju univerzalnih tem ter spodbuja k razlikovanju in sprejemanju različnih pogledov na svet ter na družbene in kulturne korenine našega naroda.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

 • Spoznavamo, kaj sta film in avdiovizualna dejavnost;
 • razumemo film kot ustvarjalni proces, umetniško predstavljanje (filmska projekcija);
 • vzpostavljamo neposredni stik s filmom, filmskimi ustvarjalci in izvajalci na področju kulture in filma;
 • krepimo doživetje filma in oblikujemo ter artikuliramo svoja merila za vrednotenje filma;
 • spoznavamo filmske žanre;
 • spoznavamo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini;
 • razvijamo veščine interpretacije filma in se učimo vizualno izražati svoja spoznanja;
 • razvijamo lastno ustvarjalnost na področju filma;
 • spoznavamo tehnične značilnosti filma in kina ter razvijamo sposobnost izbire različnih virov in platform;
 • primerjamo film s preostalimi vrstami umetnosti in krepimo sposobnost povezovanja filma z naravoslovjem, zgodovino, družboslovjem, tujimi jeziki, likovno umetnostjo, glasbeno vzgojo, tehniko, računalništvom in etiko;
 • ob filmskih vsebinah osebnostno rastemo, razvijamo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih ter se učimo sprejemati družbeno odgovornost;
 • krepimo občutek za odgovorno timsko delo, medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu nastajanja filma (kamera, luč, tonski mojster, režiser, igralec, montažer itd.).