FILM IN RISANKA

Letos je na OŠ Martina Krpana potekala interesna dejavnost FILM IN RISANKA.

Učenci so se urili v fotografiranju, snemanju, risanju in montiranju posnetkov.

Prvi projekt, ki so se ga udeležili je bil FESTIVAL JEZIKOV, kjer so fotografirali ter posneli dogodek in se nato naučili montaže filma, zmontirali filmček in ga objavili.

Med letom so se udeleževali medpredmetnega povezovanja med RAP PREHRANA in ŠPANŠČINA kot IZBIRNI PREDMET 2, kjer so se družili učenci 3. in 8. razredov pri pripravljanju španskih jedi in razlagi le-teh v španščini. Učenci interesne dejavnosti FILM in RISANKA so posneli in fotografirali potek priprave jedi. Nato oblikovali fotografije in pomagali pri montaži.

Na koncu pa so se učenci pridružili ustvarjanju projekta KATARINA ARAGONSKA, ki je bil filmsko- gledališki, zato smo učenci z mentorico napeli vse svoje moči, da je projekt lahko zaživel.

Utrinke projektov si lahko ogledate spodaj, dopolnitve posnetkov in fotografij bodo potekale do konca meseca junija.

Mentorica Ema Rajh

Evropski dan jezikov: montiran posnetek:

Dostopnost