33. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT NA OŠ MARTINA KRPANA

33. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT (ROP) se je odvil 29. 3. 2023, od 8.30 do 12.45 na OŠ Martina Krpana, v Ljubljani. Ob 8.30 se je začela registracija, sam dogodek pa se je pričel ob 9.00, na odru jedilnice OŠ Martina Krpana, kjer se je s kulturno točko otroškega pevskega zbora OŠ Martina Krpana, tj. himno OŠ Martina Krpana (avtorice M. Kočar) z njihovo učiteljico, Janjo Lamovšek otvoril dogodek.

Uvodne nagovore so udeležencem namenili ga. Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica OŠ Martina Krpana, ga. Tanja Povšič, organizatorka iz Mestne zveze prijateljev mladine, Ljubljana, ga. Ema Rajh, mentorica ŠSP (Šolske skupnosti in parlamenta) OŠ Martina Krpana in koordinatorka 33. ROP ter g. dr. Jože Ruparčič, namestnik varuha človekovih pravic. Dogodka so se udeležili častni gostje, ki so se vključevali v razpravo o glavni temi: g. dr. Jože Ruparčič, namestnik varuha človekovih pravic, ga. Maruša Bertoncelj ter g. Rok Zaletel, oba iz NIJZ, mentorice in mentorji iz različnih šol v osrednjeslovenski regiji ter bivši parlamentarci, ki so sodelovali kot moderatorji: Blaž Kamnar, Iris Hadžalić in Iztok Pikalo.

V sklopu otvoritve je potekalo dviganje rok za potrditev delovnega predsedstva, ki so ga sestavljali učenci OŠ Martina Krpana: predsednica: Hana Pikalo; podpredsednica: Sara Kolmančič Raztočnik; zapisničarka: Veronika Vodenik; verifikacijska komisija: Ruben Wedam in Doriana Peulić.

Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je s prisotnostjo 48 kandidatov 33. ROP sklepčen.

Po otvoritvi 33. ROP so se udeleženci odpravili na osrednji del dogodka v 1. nadstropju, ki je potekal v zelo bučnem debatiranju o glavni temi: duševnem zdravju otrok in mladih. Ko smo vsi prispeli v glavno učilnico, se je dogodek začel z uvodnim nagovorom predsednice, Hane Pikalo, ki nam je predstavila dnevni red ter pravilnik.

Nato so delegati Škofljice, Brezovice, Iga in Ljubljane predstavili svoje delo.

Prvi so bili delegati iz Škofljice, ki so odgovarjali na vprašanje ‘KAKO VEŠ, DA SI OK?’. Predstavili so nam vplive družbe, vplive medijev ter orodja za samopomoč.

Sledila je predstavitev iz Brezovice, ki je podpirala in zagovarjala trditev: ‘SKUPAJ SE IMAMO DOBRO’. Predstavili so nam tudi različne akcije, ki so jih organizirali na šoli (Kino dan, Zamaškožer, Turnir družabnih iger…).

Tretja je bila predstavitev iz Iga z odgovorom na vprašanje ‘KAKO PRISTOPITI NA POMOČ?’.  Na šoli so organizirali projekt ‘ANONIMNA ANKETA’.

Zadnja je bila predstavitev delegatov iz Ljubljane, ki so v svojem zanimivem govoru o duševnem zdravju poskusili pristopiti že k reševanju problemov.

Nato pa je sledila plenarna debata, ki je potekala v 4 učilnicah.

Delovno predsedstvo je razdelilo delegate v 3 skupine in razprava je potekala v 3 različnih učilnicah. V 4. učilnici pa so razpravljali mentorice in mentorji z organizatorji in gosti.

Teme po skupinah so bile:

1. skupina je debatirala o vprašanju »Kaj mi lahko pomaga, ko se znajdem v stiski?« To skupino je moderirala bivša parlamentarka in gostja-moderatorka, Iris Hadžalić. Z njimi je bila tudi podpredsednica, Sara Kolmančič Raztočnik.

2. skupina je z moderatorjem in bivšim parlamentarcem, Blažem Kamnarjem razpravljala o vprašanju: »Kaj pričakujem od odraslih (na ravni družine, šole, države)?« Z njimi je razpravljala tudi predsednica, Hana Pikalo.

3. skupina pa je z bivšim parlamentarcem- moderatorjem, Iztokom Pikalo debatirala o razlogih, ki potisnejo mlade v vedenja, ki so destruktivna ali avtodestruktivna. Z njimi je razpravljala tudi Doriana Peulić, članica verifikacijske komisije.

Ostala dva člana delovnega predsedstva, Veronika in Ruben sta zapisovala vse, kar se je dogajalo in so popisovali v skupine udeleženi trije člani delovnega predsedstva. V skupinah so delegati zapisovali ugotovitve na plakate, ki so jih čakali na mizah.

Po delu v skupinah so se delegatke in delegati spet zbrali v glavni učilnici, kjer je  sledila malica.

Po malici so sledile predstavitve del v skupinah: 1., 2. in 3. skupina. Vsaka skupina je imela pet minut za predstavitev skupinskega dela.

Začela je skupina z naslovom »Kaj mi lahko pomaga, ko sem v stiski?«. Prišli so do zaključka, da je pomembno iskanje skupnih rešitev in je zelo pomembno tudi mnenje sovrstnikov. Obdelali so tri glavne točke reševanja problemov:

1. Poišči problem!; 2. Poišči vir problema!; 3. Poišči rešitev za problem! Med razlago se je razvila tudi debata o SLABIH in DOBRIH PRIJATELJIH, katera se ni pretirano poglabljala.

Sledila je skupina z naslovom »Kaj pričakujem od odraslih (na ravni šole, družine in države)?«. Po njihovem mnenju je potrebno popraviti odnos staršev do ocen, ki jih otrok pridobi v šoli. Potrebna je tudi boljša ozaveščenost staršev o temi DUŠEVNO ZDRAVJE. Zelo se je poglobila aktualna tema TOM TELEFON, številko so primerjali s telefonsko številko 112. Prišli so do zaključka, da se mnogo mladih boji poklicati na številko TOM TELEFON zaradi pritiska, ki ga ima oseba takrat v sebi. Po mnenju udeležencev skupine se je na ravni države potrebno bolj posvečati šolam in njihovim ureditvam.

Zadnja skupina je razpravljala o razlogih, ki potisnejo mlade v vedenja, ki so destruktivna ali avtodestruktivna. V tej skupini so bile teme zelo težke in so se dotaknile tem nasilja v šoli, nasilja doma, posilstva, zgodb, ki jih doživljajo mladi pri psihologih in psihiatrih, tako dobrih kot tudi slabih. Prišli so do zaključkov, da je včasih boljše biti tiho o nekaterih stvareh, saj nekateri strokovnjaki po pogovorih delijo njihove probleme s starši in imajo mladi potem še večje probleme, kot so jih imeli na začetku. Če najdeš strokovnjaka, ki problem lahko zadrži v sebi, pa se tak pogovor izkaže kot dobrodošel.

Plenarna razprava je potekala v razvoju vseh teh izhodišč, v debato pa so se vključevali tudi strokovnjaki, npr. gosta iz NIJZ.  Za razvijanje izhodišč teme zadnje skupine je žal zmanjkalo časa zaradi predolge debate o ostalih dveh temah.

Sledila je predstavitev projekta MED – SODELOVANJE. Projekt se je začel že pri temi preteklih let, tj. »Moja poklicna prihodnost«. V projektu je sodelovalo že precej delegatov, bivših in trenutnih, zato sta Iris in Luka, ki sta bila pri projektu na samem začetku, razložila glavne točke projekta. Nato pa je Iztok, ki je bil prisoten pri projektu nekje v sredini, povedal še svoje izkušnje pri intervjujih. Gre za medšolski projekt, kjer se šole povezujejo v akcije, ki jih opravljamo na tak ali drugačen način skupaj več šol. V preteklih letih je bilo opravljenih mnogo intervjujev, pri katerih so sodelovale različne šole in skupaj postavljale vprašanja strokovnjakom.

Na koncu so člani delovnega predsedstva povedali še, kako letos poteka MED-SODELOVANJE.

Prikazana sta bila še dva filmčka za lažjo predstavitev, eden je bil ustvarjen on-line kot reklama za ogled spletne strani o pretekli temi: “Moji poklicni prihodnosti“, drugega pa smo pripravili na OŠ Martina Krpana o trenutnih akcijah.  Na koncu smo predstavili te AKCIJE NA NAŠI ŠOLI in povabili druge šole, da se nam pridružijo pri izvajanju vseh skupnih akcij:

1. Tom telefon po naše

2. Prva pomoč za najmlajše

3. Kulinarika za dušo

4. Športne dejavnosti za dušo

5. Filmske delavnice

6. Gledališke delavnice

7. Teta Duška

8. Minuta za duševno zdravje

9. Samopomočne skupine

10. Literatura za reševanje osebnih problemov.

Na koncu smo zaključili 33. ROP s sklepi, se zahvalili in se poslovili.

Celotni dogodek je bil simultano prevajan v znakovni jezik.

Utrinke si lahko ogledate spodaj:

Dostopnost