pripravljalno srečanje za izvedbo mestnega otroškega parlamenta

Pripravljalno srečanje za izvedbo Mestnega otroškega parlamenta je potekalo danes v popoldanskem času, v dvorani OŠ Danile Kumar.

Pripravljalnega srečanja so se udeležili otroci, ki bodo šole predstavljali na Mestnem otroškem parlamentu (MOP). MOP-a se udeleži po en učenec na šolo. Na pripravljalnem srečanju je delegatko naše šole nadomeščala Sara Kolmančič Raztočnik iz 8.b. Dogovorili so se o načinu predstavitve območnih parlamentov, kot tudi izvolili delovno predsedstvo Mestnega OP-ja.

Na začetku so potekale predstavitve šol, obenem je vsak posameznik izbral eno karto, za katero je menil, da ga predstavlja in to tudi argumentiral. Učenci so predstavili sebe in izbrane karte ter povedali, kaj jim otroški parlament pomeni. Veliko učencev je omenilo tudi zelo pomembno temo, o kateri trenutno teče debata- duševno zdravje otrok in mladih (DZ).

Po predstavitvi je tekel pogovor o pravilih, ki veljajo na parlamentu. Vsak, ki je to hotel, je povedal eno ali več pravil. Najbolj pomembna pravila so se zdela pravila o spoštovanju idej ter poslušanju drug drugega. Ugotovili so, da ni napačno, da se ne strinjaš, vendar moraš to izraziti na prijazen in spoštljiv način.

Nato so potekale volitve, izvolili so predsednico, podpredsednico, zapisnikarja in še dva učenca, ki štejeta glasove. Predsednica je postala in ostala Pia Marija iz OŠ Zadobrova, podpredsednica pa Anuk iz OŠ Nove Jarše.

Potem je potekalo delo po skupinah, in sicer so se razdelili v 4 skupine (4 omizja). Vsako omizje je imelo svojo podtemo:

  1. Kaj je duševno zdravje?
  2. Moji viri moči
  3. Vpliv medijev in spleta na DZ
  4. Vpliv zunanjega okolja na DZ

Učenci so dobili zapisnike iz območnih parlamentov ter s skupnimi močmi napisali povzetek, ki bo predstavljen na Mestnem otroškem parlamentu.

Sara je svojo nalogo zelo uspešno opravila.

Utrinke si oglejte spodaj:

Dostopnost