ŠOLSKA SKUPNOST in parlament

Učenci- predstavniki oddelčnih skupnosti ter mentorica smo se zbrali in pogovorili na ŠOLSKI SKUPNOSTI in PARLAMENTU (ŠSP) o novi temi, ki so jo izbrali na lanskem nacionalnem otroškem parlamentu, tj. DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Naloga razredov je, da si izberejo vsaj tri aktivnosti, ki smo jih izbrali z delegatkami, ki sta predstavljali našo šolo na pripravljalnem srečanju mladih parlamentarcev.

Na podlagi izbora aktivnosti razredov bomo izbrali dejavnosti, s katerimi se bomo ukvarjali na naši šoli.

Možnosti izbora aktivnosti za duševno zdravje otrok in mladih (DZ):

-MED-SODELOVANJE( medšolsko povezovanje)

-joga

-meditacija

-delavnica o sreči

-TOM Telefon (igra vlog in snemanje)

-delavnice o ozaveščanju

– debate

-MIRA

-vpliv medijev in spleta na DZ

– vpliv zunanjega okolja na DZ

– viri moči

–  Kaj je DZ?

– prostovoljstvo in medgeneracijsko povezovanje

– ustvarjalne delavnice

– vodene delavnice »pozitiven prostor«

– kavarna

–  zoom srečanja in snemanja

– ugotovitve preko zooma

– povezava z VŠ

–  delavnice o depresiji in žalosti

Vse aktivnosti smo razložili na našem sestanku, o tem bodo spregovorili predstavniki na razrednih urah.

Učenci ŠSP in mentorica

Dostopnost