PRVOŠOLČKI OŠ MARTINA KRPANA

Naši prvošolčki že pravi šolarji so postali,  

novi pečat OŠ Martina Krpana so dali,  

danes že četrtič skozi šolska so vrata se podali,  

da mnogo se bodo naučili in še več znali. ” 

Vabilo

V četrtek, 1. 9. 2022 smo sprejeli na OŠ Martina Krpana dva razreda prvošolcev.  

1.A
1.B

V jedilnici je potekal sprejem z nagovorom ga. ravnateljice, kratkim programom in razdelitvijo rumenih rutk.  

Pozdrav ga. ravnateljice

Nato so se učenci 1.A odpravili z učiteljicami Mirjano in Tino v svoj razred, učenci 1.B pa z učiteljicami Natašo in Katarino v svoj razred, kjer so prejeli medpredmetne učne komplete NOVI PRIJATELJI s figuricami Lili ali Bine

Razred
Lili in Bine

V razredu so se spoznali, prebrali pravljico »Poljubljena roka« in nato pojedli malico. 

https://video.arnes.si/watch/qst3wm4zj37l

Po pravljici smo poljubljene roke tudi fotografirali. 

1.A
1.B
1.A
1.B

V razrede so otroci povabili tudi starše, vsak prvošolec je v dar prejel s strani Mestne občine Ljubljana knjigo »Obisk«. 

Kos G., Zavadlav A.: Obisk

DOBRODOŠLI PRVOŠOLČKI! 

Dostopnost