UMETNOST – PLES

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST – PLES

Število ur : 35

Prostor:  Mala telovadnica/oder

Mentorica:  MOJCA PFEIFER

CILJI:

– doživljanje, spoznavanje in uživanje v (plesni) umetnosti;

– razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti;

– spoznavanje posameznih plesnih zvrsti;

– razvijanje izražanja in komuniciranja z (s plesno) umetnostjo;

– razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.

Poleg naštetega pa je globalni cilj plesne vzgoje tudi socializacija otrok s plesno-gibalnimi dejavnostmi.

VSEBINE:

Sodelovanje na ETM – Živim ples Diham ples.

Koreografije Street dance in Hip hop za različne priložnosti.

Ustvarjalni gib za  izražanje  emocionalnih doživetij.

Scenske in gledališke koreografije.

NASTOPI:

Šolske in druge prireditve.                                                                                                   

Dostopnost