TURISTIČNA VZGOJA

TURISTIČNA VZGOJA

Obvezni izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet za učence od 7. do 9. razreda. Poteka 1 uro na teden, nekaj ur pa opravimo tudi na terenu (obisk turistične šole, turističnega sejma, …). Učenci se bodo pri predmetu vključili v turistično življenje domačega kraja tako, da bodo spoznali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom ter od njega živijo. Spoznali bodo turistične poklice in razvijali sposobnosti za opravljanje različnih del v turizmu. Prav tako se bodo seznanili z različnimi načini posredovanja informacij v turizmu in pridobivanjem turistov.

Dostopnost