TEHNIKA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA:

Predmet je primeren za učence 4. in 5. razreda. Izvaja se celo leto po 1 uro na teden (35 ur). 

Vsebina:

-Papirna gradiva

-Les

-Umetne snovi

-Izbirne vsebine.

Učenci:

– spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,

– ob izdelavi izdelkov pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti,

– krepijo pozitivno samopodobo,

– razvijajo sposobnosti opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav …

Predmet je primeren za učence 4. in 5. razreda. Izvaja se celo leto po 1 uro na teden (35 ur).

Dostopnost