ŠPORT

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT:

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja ( 4,5,6.razred), vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport (igre z loparji, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, žogarije …). Tako dopolnjujemo osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljamo obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. Z dejavnim življenjskim slogom bo tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Glavni cilji izbirnega predmeta šport:

  • razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
  • seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,
  • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe,
  • spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti.

Vabljeni                                                                                  Učitelji športa

Dostopnost