ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠPORT ZA SPROSTITEV

           Namen tega programa je predstaviti otrokom športe, ki jih pri rednih urah ne izvajamo pogosto ali sploh ne. Poleg tega je namen skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja.

Program ŠSP  bo obsegal 35 ur in bo vsebinsko po urah razdeljen takole :

  • Uvodna ura –predstavitev predmeta
  • Tenis  ­  11 ur
  • Badminton  ­  12ur
  • Namizni tenis  ­  11 ur
Dostopnost