ŠPANŠČINA 1 – 3

ZAKAJ IZBRATI ŠPANŠČINO?

  1. Ker se bomo imeli fino.
  2. Ker se bomo učili preko igre, popularnih pesmi, glasbe, dialogov, video in avdio posnetkov, zgodb, slikovnih gradiv, raziskovanja spletnih strani, malo kasneje pa tudi preko besedil in knjig.
  3. Ker je španščina drugi svetovni jezik po številu govorcev.
  4. Ker je španščina jezik flamenka, kitare, nogometa, košarke, telenovel, salse, paelle, tortille, churrosov, kraljevske družine, neskončnih plaž, obmorskih in drugih toplih krajev, o vseh teh pa se učimo pri španščini kot izbirnem predmetu.
  5. Ker ocenjevanje poteka preko sodelovanja, govornih nastopov ali ustnega izražanja ter le enega pisnega ocenjevanja. Način ocenjevanja izberejo učenci v dogovoru z učiteljico glede na učenčeve želje (eno ocenjevanje je lahko pridobljeno na podlagi španske bralne značke (“EPI lectura”).
  6. Ker na šoli poteka tudi medpredmetno povezovanje s 3.r. RaP – prehrana in skupno kuhamo, pečemo in pripravljamo španske in druge jedi ter razlagamo recepte v španščini.

Pri španščini kot izbirnem predmetu 1 (ŠI 1) je predvideno 70 ur letno, kar pomeni dve uri tedensko. K ŠI 1 se lahko vpišejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda brez predznanja. 

Glavne teme ŠI 1 so:

Glavni cilji: uporabljati španski jezik kot sredstvo sporazumevanja,

usvojiti osnovno besedišče v španščini, razvijati spretnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v španščini, spoznavati kulturo špansko govorečih narodov.

Vabljeni!

ŠPANŠČINA 2

Pri španščini kot izbirnem predmetu 2 (ŠI 2) je predvideno 70 ur letno, kar pomeni dve uri tedensko. K ŠI 2 se lahko vpišejo učenci bodočega 8. in 9. razreda, ki so že obiskovali ŠI 1 ali učenci, ki imajo predznanje na začetni ravni. 

Glavne teme ŠI 2 so:

Glavni cilji: uporabljati španski jezik kot sredstvo sporazumevanja, usvojiti osnovno besedišče v španščini, razvijati spretnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v španščini, spoznavati kulturo špansko govorečih narodov.

Vabljeni!

ŠPANŠČINA 3

Pri španščini kot izbirnem predmetu 3 (ŠI 3) je predvideno 64 ur letno, kar pomeni dve uri tedensko. K ŠI 3 se lahko vpišejo učenci bodočega 9. razreda, ki so že obiskovali ŠI 2 ali učenci, ki imajo predznanje na ravni A1. 

Glavne teme ŠI 3 so:

Glavni cilji: uporabljati španski jezik kot sredstvo sporazumevanja, usvojiti osnovno besedišče v španščini, razvijati spretnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v španščini, spoznavati kulturo špansko govorečih narodov.

Vabljeni!

Učiteljica Ema Rajh

Dostopnost