RUŠČINA

RUŠČINA 1

Obvezni izbirni predmet RUŠČINA je trileten in ga lahko učenci obiskujejo eno, dve ali tri leta. Namenjen je učencem od 7. do 9. razreda. Poteka 2 uri na teden.

Ruščina je slovanski jezik, sorodna je slovenščini, zato se je hitro naučimo. Že prvo leto se bomo naučili brati in pisati cirilico ter spoznali besedišče iz vsakdanjega življenja. Pri pouku bomo spoznavali znamenite ruske pisatelje, pesnike, skladatelje, športnike in astronavte ter druge zanimivosti iz ruske kulture (prazniki, babuška, ruski čaj, ruska savna, transsibirska železnica …).

Dostopnost