RETORIKA

– Je obvezni izbirni predmet v 9. razredu.

obseg: 32 ur letno (1 ura tedensko),

medpredmetna povezava: SLJ, DKE,

Namen in cilj retorike:

  • analiza ter pravilnejše in natančnejše, oblikovanje argumentov in
  • prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.

Česa se bomo (na)učili:

– samostojnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih

  in tudi na vseh (ostalih) področjih družbenega in zasebnega življenja;

– javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja

  in argumentiranja.

Dostopnost