RAČUNALNIŠTVO

RAČUNALNIŠTVO

V 4. razredu se pri neobveznem predmetu učenci naučijo osnov računalništva. Najprej na kratko spoznajo zgodovino računalništva in osnovne sestavne dele sodobnega računalnika. Nato pričnemo z osnovnim računalniškim opismenjevanju v MS orodjih (Word, Excel in PowerPoint). Pri vsakemu orodju izdelajo tudi izdelek oziroma dokument. Potem se učenci naučijo osnovnih veščin programiranja (spoznajo pojem algoritma in pomen binarnega sistema). Največ časa pa namenimo programiranju s pomočjo programa Scratch, ki je neke vrste osnova za razumevanje računalniškega programiranja. V tem orodju učenci izdelajo risanko in igro.

V 5. razredu obravnavamo enake teme kot v 4. razredu, le da jih povsod nadgradimo z zahtevnejšimi ukazi. Tako so tudi izdelki bolj dovršeni in zahtevnejši. V programu Scratch dodamo nove elemente (zvok, dodatne funkcije pri premikanju, spoznamo nove ukaze, več parametrov pri risankah in igrah). Spoznajo še druge računalniške programe (npr. za 3D modeliranje).

Dostopnost