OBDELAVA GRADIV KOVINE

Izbirni predmet: Obdelava gradiv kovine

OPIS DELA PRI PREDMETU:


Učenci iščejo samostojne rešitve pri konstruiranju predmetov ter sodelujejo pri
organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Namen predmeta je tudi
oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka. Pouk je organiziran
v ustrezno opremljeni šolski delavnici. Orodje in obdelovalni postopki so
praviloma ročni, od strojev in naprav se uporablja le električni vrtalni stroj in
spajkalnik. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.
Posebno pozornost posvetimo varnosti pri delu.


Izbirni predmet OBDELAVA GRADIV – KOVINE omogoča učencem poglobitev
in povezavo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije,
naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o lastnostih
kovin in praktična znanja pri uporabi orodij za njeno obdelavo. Pri izbirnem
predmetu obdelujejo predvsem kovinska gradiva (žice, pločevine…), ob njih pa
še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:
Ocenjuje se uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost in kakovost
izdelka ter doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo po eno oceno za
vsak uspešno izdelan izdelek, skupaj 3 do 5 ocen na leto.

Predmet traja eno leto in je primeren za učence 9. razreda.

Dostopnost