LITERARNI KLUB

LITERARNI KLUB

Je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu. Obsega 35 ur (32 ur v 9. razredu) in nadgrajuje predmet slovenščina. Povezuje se z drugimi področji, predvsem z novinarstvom in gledališkim klubom, pa tudi z učnimi predmeti, kot sta zgodovina in geografija.

Predmet zajema dve področji: branje in ustvarjanje (pisanje) leposlovnih besedil.

Bralni klub: Učitelj učencem priporoča primerne knjige in sprejema njihove pobude za branje. Vključi se v tekmovanje za bralno značko.

Leposlovno pisanje: To je ustvarjalno pisanje učencev. Učenci pišejo literarna (in novinarska) besedila in jih objavljajo v mladinskem tisku, šolskem glasilu … Predmet literarni klub se povezuje s tekmovanjem za Cankarjevo priznanje (v znanju materinščine).

Dostopnost