Likovno snovanje 1 – 3

LIKOVNO SNOVANJE I

Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Izbirni predmet dopolnjuje vsebine rednega pouka likovne umetnosti in poteka 35 šolskih ur. Učenec lahko predmet obiskuje 1 leto ali 3 leta, saj se vsebina  nadgrajuje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Pri predmetu učenci izvajajo likovne naloge s področij risanja, slikanja in kiparstva. Nekatere likovne naloge bodo učenci morda izvajali s pomočjo računalnika. Svoje znanje bodo poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec bo spoznal in se naučil linearne elemente in površine, risbo in kompozicijo, pisavo, pisavo in risbo (strip), komponiranje barvnih ploskev, modo (modna skica), kiparske elemente.

Maja Žura

LIKOVNO SNOVANJE II

Izbirni predmet dopolnjuje vsebine rednega pouka likovne umetnosti in poteka 35 šolskih ur. Učenec lahko predmet obiskuje 1 leto ali več. Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Pri predmetu učenci izvajajo likovne naloge s področij risanja, slikanja , grafike, prostorskega oblikovanja  in kombiniranih likovnih področij. Med likovne tehnike bo morda vključen tudi računalnik.

Učenec bo spoznal in se naučil: likovni prostor, glasbo kot likovni motiv, umetniško grafiko, vizualno ravnovesje v risbi, od pojma do znaka, umetnost oblikovanja prostora, industrijsko grafiko.

Maja Žura

LIKOVNO SNOVANJE III

Izbirni predmet dopolnjuje vsebine rednega pouka likovne umetnosti in poteka 32 šolskih ur. Učenec lahko predmet obiskuje 1 leto ali več. Pri predmetu učenci posegajo na področja sodobnega likovnega ustvarjanja in temeljito poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote.

Pri predmetu učenci izvajajo likovne naloge s področij risanja, slikanja , prostorskega oblikovanja  in vizualnih komunikacij. Pri izvajanju likovnih nalog so včasih vključeni digitalni pripomočki.

Učenec bo spoznal in se naučil: zlati rez, obrnjeno perspektivo, aspektivo, amorfozo, kip in ambient, vizualne medije (logotip), načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju, vizualne komunikacije (fotografija, računalnik).

Maja Žura

Dostopnost