kulturna šola

Kulturna šola

CILJI:

 • spodbujati kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
 • razvijati ljubiteljske kulturno umetniške  dejavnosti na šoli,
 • omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov na šoli in  v celotnem slovenskem kulturnem prostoru,
 • vključevati učence in mentorje na področju kulture v kulturno mrežo,
 • ustvarjati pogoje za medkulturni dialog,
 • vključevati učence in mentorje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru,
 • širjenje bralne kulture
 • aktivno vključevati starše v kulturno dogajanje na šoli.

VSEBINE:

 • V TEM Š.L. BOMO SPROTI SPREMLJALI AKTUALNE DOGODKE NA TEMO KULTURNO UMETNIŠKIH DEJAVNOSTI,
 • SODELOVALI BOMO NA LITERARNIH, LIKOVNIH IN DRUGIH KULTURNO UMETNIŠKIH NATEČAJIH,
 • IZVAJALI BOMO VEČ PROJEKTOV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI  S KULTURNO UMETNIŠKEGA PODROČJA ,
 • NA RAZLIČNIH PRIREDITVAH BOMO NASTOPALI V SKLADU S PRIPOROČILI NIJZ
 • IZDALI BOMO ŠOLSKO GLASILO.

Ureja in pripravlja: Mojca Pfeifer

Dostopnost