Filozofija za otroke

FILOZOFIJA ZA OTROKE

Filozofija za otroke je izbirni predmet, ki poteka preko debatnih uric. Usmerja učenčevo pozornost k razmišljanju o življenju,  temah, ki se ga tičejo in izhajajo iz njegove osebnosti. Preko tega izbirnega predmeta se učenec nauči argumentacije, poglobljenega in individualnega razmišljanja ter izražanja svoje osebnosti. Takšno izhodišče je izvorno smislu filozofije, vabi učenca k razgovoru, kjer razvija dialog, kot se filozofija razvija na začetku s Platonom. Izbirni predmet Filozofija za otroke je pouk, ki učenca uči medsebojnega pogovora, spoštovanja pogovarjajočih se in ga usmerja v zagovor in argumentacijo svojega mnenja.

Zatorej, če radi debatirate, vabljeni.

Učiteljica Ema Rajh

Dostopnost