območni otroški parlament

23.2.2023 smo se v Večgeneracijskem centru Skupna točka srečali mladi parlamentarci in njihovi mentorji iz OŠ pod koordinacijo Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje.

Srečanja so se udeležili učenci in mentorji iz OŠ Nove Jarše, OŠ Polje, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Sostro, OŠ Martina Krpana, OŠ Vide Pregarc, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Jožeta Moškriča , OŠ Nove Fužine, OŠ Zadobrava in OŠ Zalog.

Iz naše šole sta z mentorico Emo Rajh odšli na dogodek Hana Pikalo iz 8.a in Sara Kolmančič Raztočnik iz 8.b.

Naša Hana pa je bila izvoljena za podpredsednico delovnega predsedstva.

ZAPISNIK CELOTNEGA DOGODKA:

Za začetek smo izvedli spoznavno igrico, ki je pripomogla k sprostitvi in sodelovanju med udeleženci. Iskali smo  »nekaj skupnega«, se pogovarjali in odkrivali zanimivosti drug o drugem. (Vaja je uporabljena iz programa Dobro sem, ki vključuje 10 delavnic za krepitev duševnega zdravja).

Po pozdravu in nagovoru Monike Erjavec Bizjak smo izvolili delovno predsedstvo:

PREDSEDNICA Pia (OŠ Zadobrava)  
PODPREDSEDNICA  Hana (OŠ Martina Krpana)
ZAPISNIČAR Maj (OŠ KDK)
           

Prvi sklop je predstavljal predstavitev obravnavanih tem in podtem, ki so jih učenci obravnavali na šolskem parlamentu. Na kratko so delegati iz vsake šole predstavili svoja izhodišča in aktivnosti, ki so jih izvedli na šoli.

OŠ Božidarja Jakca: Predstavi igro o duševni stiski (med karanteno-izguba ožjega družinskega člana, starejša prijateljica pomaga pri reševanju duševne stiske). Tema: reševanje duševnih stisk s pogovorom.

OŠ Zalog: Predstavnik predstavi teme šolskih srečanj: prostor za druženje, dilema z vozači, sorazmerna razdelitev testov (ne da je v enem tednu toliko ocenjevanj).
Storjeno: Blazine v avli (za »cozy« kotiček kjer lahko počivaš in se pogovoriš), šolski radio (oddaje, glasba vsaj 3 krat tedensko).

OŠ Nove Jarše : Predstavnica predstavi probleme socialnih omrežij, samopodobe, obveznosti, verbalnega nasilja, domačih nalog. Predstavi problem prevelike obremenjenosti s šolo (testi spraševanja, domače naloge) ter pomankanje časa za socialno življenj.
Rešitve: šport, športni dnevi, šole v naravi. Pohvala TOM telefona, želja po boljši predstavitvi delovanja TOM Telefona oz. podobnih programov in projektov.

OŠ Polje: Predstavniki predstavijo sklepe šolskega parlamenta ( Komu zaupati, kako reševati probleme, pogovori s socialnimi delavci, duševno zdravje učiteljev – njihovo počutje vpliva na pouk).

OŠ Nove Fužine: Predstavniki predstavijo sklepe šolskega parlamenta ( kako z risbami polepšajo prostor, kako osvetlitev prostora razbremeni učence, predstavitev prostora za učence,  Cilji: več sprostitve za učence, več prostorov za sproščanje)

OŠ Jožeta Moškriča: Organizacija dramske predstave o duševnem zdravju z 2 koncema (samomor in iskanje pomoči ), problem vplivanja vplivnežev na duševno zdravje (Andrew Tate).

OŠ Sostro: Predstavniki predstavijo sklepe in delovanje šolskega parlamenta (mnenja in ideje o opredelitvi pojma duševno zdravje), Predstavitev tehnik sproščanja, izpostavljeni problemi: pomanjkanje denarja, razrednih ur. Stvari ki so jih naredili: Svetovna kavarna, deljenje kartic s pozitivnimi mislimi.

OŠ Ketteja in Murna: Šola gostila akcijo TOM vprašaj, razmišljali o spopadanju z žalostjo.

OŠ Zadobrava: Storjeno: Svetovalna delavka predstavila pojem »duševno zdravje«, izvedli več delavnic o zaupanju in spopadanju z duševnimi stiskami, pridobivanje in uresničevanje želji učencev.

OŠ KDK: Projekt srčna pisma, anonimna škatla za stisko: vanjo učenci napišejo vprašanja odgovore pa smo dobili na oglasni deski, rekreativni odmor.

OŠ Vide Pregarc: Izvedli delavnico Svetovna kavarna, šolski radio, valentinova pošta, športni odmor.

OŠ Martina Krpana: Izvedli smo delavnico oziroma akcijo za opogumljanje h klicanju TOM telefona. To akcijo smo delali na šoli, sedaj pa se bomo povezali s 5 šolami (Projekt MED-SODELOVANJE) in s strokovnjaki iz TOM telefona. Teme bodo ljubezenske težave, bolezen v družini in probelemi v šoli. Nato bomo izvedli delavnico Prva pomoč, ki bom potekala kot TOM telefon medgeneracijsko in tudi medšolsko. Načrtujemo pa še 5 akcij v povezovanju z drugimi šolami, in sicer: dramsko igro na temo duševnega zdravja otrok in mladih, medšolsko povezovanje za reševanje problemov, branje knjig na temo duševenega zdravja, kulinarika za dušo in športne aktivnosti za boljše duševno počutje,

Po odmoru pa smo dali možnost razpravi, vprašanjem glede na povedano in obravnavano. Zaradi velikega števila udeležencev parlamenta smo se razdelili v štiri skupine glede na obravnavane podteme in delegati so tako v manjših zasedbah lažje naprej razvijali debato. V vsaki skupini so izpostavili določene dileme in mnenja glede na obravnavano temo.

Med skupinskim delom je potekalo snemanje izjav za VAL 202 za prispevek o mladih in njihovi participaciji na temo duševnega zdravja.

https://val202.rtvslo.si/podkast/botrstvo/150291067/174938968 (objavljeno 27. 2. 2023 – v oddaji BOTRSTVO)

Podteme :

Kaj je duševno zdravje?

Mnenja: Psihično zdravje, stiska ki jo držiš v sebi.

Vpliv okolja na moje duševno zdravje:

Splet, vplivneži, prijatelji, šola, učitelji, mediji, družina

Moji viri moči:

Samopodoba, moj dom, solidarnost, samopomoč (pozitivni in negativni viri).

Spremembe za krepitev mojega razvoja:

Več iger, daljši čas za malico, soba za sproščanje jeze, bolj pogosti avtobusi, kotiček za učence, več skrbi za otroke s posebnimi potrebami, hobiji / konjički, dodatno financiranje iz šolskega sklada, krožek pogovarjanja, filmski večeri .

Debata:

Kaj je duševno zdravje?

Stanje dobrega počutja, …

Kako skrbite zase?

Delaš stvari, ki so v tvoji coni udobja, stvari, pri katerih se dobro počutiš, druženje s prijatelji, gledanje YT, greš ven, lotiš se novih stvari z osebo, ki ji zaupaš.

Moji viri moči:

Samopodoba:

Komplimenti – ja (odvisno od koga(splet – ne, neznanci – ne, znanci – ja)), pripombe (grde pripombe hitreje užalijo kot komplimenti osrečijo),

Solidarnost:

Koliko pomoči nameniti tistim s socialnimi stiskami?, Biti prikrajšan za nekaj, da nekaj omogočiš nekomu, nudiš pogovor, če pomaga, včasih pomagaš, včasih pustiš, pomagaš do neke meje (ne lažeš, da bi zadevo uredil – težave rešuješ skupaj z njimi in ne sam! ).

Vpliv okolja na moje duševno zdravje:

Žaljenje v šoli: Odvisno od tega, kdo ti reče (nekatere samo pustiš in se z njimi ne obremenjuješ), tisti, ki žali ima morda stiske (morali bi mu pomagati?).

Splet (koliko vam pomenijo všečki na socialnih omrežjih?): Bolj boli grd komentar neznanca kot pa te osreči lep komentar, več pomeni komentar bolj znane osebe… Pomembno je krepiti dober občutek lastne vrednosti.

Samopodoba: Na samopodobo slabo vplivajo vplivneži, kako se zavarovat??

Spremembe za krepitev mojega razvoja:

NEKAJ IDEJ AKCIJ ZA PRIHODNJE LETO:
Filmski večeri na temo duševnega zdravja z vodenim pogovorom o filmu: Kako ga mi doživimo? Vprašanja, ki se porajajo, občutki, ki ostanejo…, , bolj kot film na človeka vpliva knjiga (v zgodbo in like se vživljaš dlje časa – ideja o izmenjavi kvalitetne literature in filmov, serij, dokumentarcev na temo duševnega zdravja).
Soba za sprostitev (kjer se lahko zatečeš, ko se res slabo počutiš, tam na voljo glasba, blazine, tehnike dihanja).
Daljši rekreativni odmori na svežem zraku (Več telesne aktivnosti v sklopu šole).
Krožki pogovarjanja (tukaj lahko združeno s kakšnim ogledom filma, skupinskim branjem in potem debata) .
»Pižama ali trenerka dan« (dan, ko se ne ukvarjaš s svojim izgledom).

Na koncu smo izpeljali VOLITVE V MESTNI SVET

ČLAN:  Isa (OŠ Nove Jarše)

NAMESTNICA: Pia (OŠ Zadobrava)

NAMESTNIK: Primož (OŠ Ketteja in Murna)

Izvoljeni predstavniki našega območja so člani mestne otroške vlade in zastopajo območje Ljubljana Moste-Polje na regijskem OP (29.3.2023) in nacionalnem OP (11.4.2023).

Poleg izvoljenih v mestni svet se Mestnega OP (17.3.2023) udeleži po 1 učenec iz vsake šole.

Hvala vsem za sodelovanje in dobro debato!

Utrinke so oglejte spodaj:

OBMOČNI OTROŠKI PARLAMENT

Dostopnost