Pripravljalno srečanje mladih parlamentarcev

Danes je v Območni obrtno- podjetniški zbornici Vič potekalo pripravljalno srečanje mladih parlamentarcev.

OŠ Martina Krpana sta zastopali dve učenki, in sicer: Hana Pikalo iz 8.a ter Sara Kolmančič Raztočnik iz 8.b.

Sara in Hana kot parlamentarki

Tema prihodnjih dveh let je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. Na to temo je potekalo srečanje.

Sprva so parlamentarci razmišljali o temi in jo uprizorili s kreativnim izdelkom oziroma maketo.

Delovne skupine
Delovni material

Skupina z našimi delegatkami je osnovala maketo z lepšim pogledom na svet, z naslovom: “Roses and unicorns”:

Izdelovanje “Roses &unicorns”
Kreiranje: druge skupine
Kreiranje: druge skupine
Kreiranje: druge skupine
Video predstavitev “Roses & unicorns”

Nato so se lotili izdelovanja plakata in skupaj odgovorili na vprašanja o duševnem zdravju otrok in mladih:

Npr.: Kdo nam lahko pri izvedbah akcij za parlament najbolj pomaga? Kdo nam lahko pomaga v stiski?

Dogovorili so se za 4 teme, ki bodo aktualne na naslednjih srečanjih parlamentarcev:

  1. Vpliv medijev in spleta na moje duševno zdravje
  2. Vpliv zunanjega okolja na moje duševno zdravje
  3. Moji viri moči
  4. Kaj duševno zdravje sploh je?

Srečanje je bilo zabavno in poučno, naša odprava na dogodek je trajala od 1. do 8. šolske ure.

Učenki – delegatki OŠ Martina Krpana z mentorico ŠOLSKE SKUPNOSTI in PARLAMENTA

Dostopnost