Šolski parlament

PROGRAM ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

Tema 29. otroškega parlamenta za šolsko leto 2018/2019 je »Šolstvo in šolski sistem« .

Predvidene aktivnosti so:

  • Udeležba učenca, ki bo vodil ŠOP na dvodnevnem pripravljalnem taboru Mestne in območne ZPM (oktober 2018).
  • Udeležba mentorice na uvodnem sestanku za mentorje (oktober 2018).
  • Izvedba delavnic v vseh oddelkih od 1. do 9. razreda na temo »Šolstvo in šolski sistem« (delavnice bodo izvedli razredniki v času RU, november in december 2018).
  • Izvedba delavnic s predstavniki posameznih oddelkov (delavnice bo izvedla mentorica v decembru 2018 in januarju 2019).
  • Zasedanje šolskega otroškega parlamenta (januar 2019).
  • Udeležba predstavnikov šole na območnem otroškem parlamentu v Kranjski Gori
  • (januar 2019).
  • Udeležba predstavnika šole na mestnem parlamentu (februar 2019).
  • Sestanek predstavnikov posameznih oddelkov z mentorico, pregled sklepov mestnega, regijskega in nacionalnega parlamenta (maj 2019).
  • Evalvacija (maj 2019).

 

Mateja Kacjan, mentorica ŠOP