Razširjeni program

V času podaljšanega bivanja izvajamo:

RaP zdravje: Dinozavrova šola, Prva pomoč za najmlajše

Rap gibanje: šport, korektivna gimnastika

RaP prehrana: zdrava prehrana, bonton pri hrani, jedilniki

 

ŠOLA V NARAVI

Za 5. razrede je šola v naravi delno oz. v celoti za nekatere učence sofinancirana s strani MIZŠ. V 6. razredu jo ponujamo kot nadstandardni program. Izpeljali jo bomo v primeru 70 % udeležbe.

Razred Vsebina Kraj Čas
5. plavanje, naravoslovne in športne dejavnosti Zambratija

(ZPM Moste)/Debeli rtič

September 2020/april 2021
6. zimska šola v naravi CŠOD Planika Januar 2021

 

TABORI

Za učence od 2. do 4. razreda ponujamo tridnevne tabore, na katerih izvedemo naravoslovni, kulturni in športni dan. Izpeljali jih bomo ob vsaj 70 % udeležbi. Za učence, ki bodo ostali v šoli, bomo pripravili primerljive dejavnosti.

RAZRED VSEBINA TERMIN CŠOD
2. naravoslovne, kulturne, športne dejavnosti 28.–30. 9. 2020 MEDVED
3. naravoslovne, kulturne, športne dejavnosti 30. 9.–2. 10. 2020 MEDVED
4. naravoslovne, kulturne, športne dejavnosti 28.–30. 9. 2020 JURČEK
7. naravoslovne, kulturne, športne dejavnosti 28.9–2. 10. 2020 RADENCI
8. naravoslovne, kulturne, športne dejavnosti 28.9–2. 10. 2020 RAK

 

PLAVANJE

Za učence 3. razredov je v bazenih v Tivoliju organiziran brezplačni tečaj plavanja, Datum še ni določen. Letos odpade plavalni tečaj za 1. razrede zaradi epidemioloških razmer.

Mestna občina Ljubljana omogoča brezplačen tečaj plavanja tudi šestošolcem, če se do te starosti še niso naučili plavati.