NIP-TIT

Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet tehnika?
Ker boš izdeloval uporabne in zabavne izdelke iz papirja, lesa, umetnih snovi, kovin in tekstila, hkrati pa imaš veliko možnosti za izražanje svoje kreativnosti in razvijanja ročnih spretnosti. Posledično boš spoznal tudi šolsko delavnico, orodje in različne obdelovalne postopke.

Učenci:

  • spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov;
  • opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv;
  • ob izdelavi izdelkov pridobijo znanje in razvijajo ročne spretnosti;
  • oblikujejo ideje za svoj izdelke;
  • načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete;
  • krepijo pozitivno samopodobo;
  • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav
  • upoštevajo pravila varnosti pri delu;
  • ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.