Nemščina

Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA
nem_zastave                                                        

 

Učiteljica: ALEKSANDRA ZUPANČIČ

Razred: 4., 5., 6.

Število ur letno: 70

Izvajanje predmeta : dve uri na teden

 

KRATKA PREDSTAVITEV

 

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Pouk je prilagojen starostni stopnji otrok. Učenci bodo usvojili teme iz vsakdanjega življenja in slovnice na igriv in preprost način z interaktivnimi računalniškimi nalogami, s pesmicami, z igranjem vlog, z dialogi in s spoznavanjem navad in običajev nemško govorečih držav. Poudarek je na pridobivanju govornih in slušnih kompetenc, pisanje je omejeno le na zapis posameznih besednih zvez in stavkov.

 

Učenci bodo spoznali naslednje vsebine:

 • osebni podatki,
 • družina,
 • prijatelji,
 • šola,
 • čas,
 • igre, igrače
 • prosti čas,
 • oblačila,
 • praznovanja,
 • živali,
 • počitnice,
 • potovanja,
 • kulturne zanimivosti ter besedišče …

 

 

NAČINI OCENJEVANJA

 

Učenec pridobi pri NIP nemščina najmanj tri ocene, od katerih je več ocen ustnih.

 

 

POMEN PREDMETA

 

V združeni Evropi je večjezičnost zelo pomembna. Znanje tujih jezikov je postalo še pomembnejše, odkar se je Slovenija pridružila Evropski skupnosti, Evropska komisija želi, da bi vsi ljudje v Skupnosti znali čim več jezikov. Cilj, ki si ga je zadala je, da bi vsak državljan Evropske skupnosti govoril poleg svojega maternega jezika še vsaj dva tuja. Ker je angleščina postala standardni jezik, je za nadaljnjo študijsko in poklicno pot priporočljivo dokazati znanje več kot enega tujega jezika. Nemščina bi vsekakor morala biti med njimi.

 

Aleksandra Zupančič, učiteljica angleščine in nemščine

Willkomen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.