Vzgoja za medije – televizija

VZGOJA ZA MEDIJE (televizija) je izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu.

 

Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu itd.). Vzgoja za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale v aktivne državljane.

 

Predmet VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA) se bo v prvi vrsti posvečal  preučevanju televizije in njenih značilnosti. V sodelovanju s tehničnimi interesnimi dejavnostmi na šoli bodo učenci oblikovali svojo televizijsko oddajo. Pri tem izbirnem predmetu se bodo učenci seznanili tudi z delovanjem interneta. Učenci bodo spoznali učinke množičnih medijev in še posebej posamezne problematične teme, povezane z mediji.

 

V naslednjem letu se bo posvečal ta predmet trem posnetkom, montaži in oblikovanju televizijske oziroma filmske vsebine. Posnetki bodo potekali v povezavi z izbirnimi predmeti NUM, GK, MPZ, tujimi jeziki in proslavami oziroma z ostalimi projekti, ki bodo potekali na šoli.

 

Za primer si oglejte reklamo, ki je nastala letos pri medšolskem projektu “Moja poklicna prihodnost”, ki je povezovala našo šolo z drugimi ljubljanskimi šolami:

 

 

Vabljeni!

 

Učiteljica Ema Rajh