Šolsko novinarstvo

IZVAJANJE PREDMETA:

  • Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.
  • Izvaja se enkrat tedensko, skupaj 35 oz. 32 ur.
  • V vsakem ocenjevalnem obdobju se pridobi ena ocena.

TEMELJNI CILJI PREDMETA:

  • Učenci pri predmetu razvijajo pozitiven odnos do slovenskega jezika,
  • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine,
  • utrjujejo znanje knjižnega jezika,
  • se zavedajo različnih okoliščin, v katerih se uporabljajo različne zvrsti jezika,
  • razvijajo sposobnosti poslušanja, govorjenja, branja in pisanja,
  • si razvijajo sposobnosti izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku
  • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.

S prebiranjem časopisov in revij ter sledenjem RTV programu in novicam na svetovnem spletu si učenci oblikujejo kritičen odnos do medijev. Spoznajo različne novinarske žanre ter sami oblikujejo različna besedila (vest, poročilo, komentar, pismo…).

Skupaj z učenci bomo: pregledovali revije, časopise, spletne portale, spremljali radijski/televizijski program, obiskali RTV, vodili šolski radio, ustvarjali šolski časopis, iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke s terena, pripravili intervju s pisateljem ob podelitvi bralnih značk, se s prispevki odzivali na razne natečaje.

Gradiva