Retorika

Retorika je obvezni izbirni predmet v 9. razredu. Predmetu je namenjenih 32 ur letno (1 ura tedensko). Najmočnejši medpredmetni povezavi sta s slovenščino ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko.

Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja. Poučevanje retorike naj učence nauči predvsem samostojnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih in tudi na vseh (drugih) področjih družbenega in zasebnega življenja.

Učenci se bodo (na)učili javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.