Odkrivajmo preteklost svojega kraja

Izbirni predmet Odkrivajmo preteklost svojega kraja se lahko obravnava v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur. V letu 2022/23 se bo v primeru izvedbe izvajal v 7. razredu.

 

Učitelj izmed štirih tematskih sklopov izbere dva tematska sklopa, ki ju z učenci obravnava v 35 učnih urah (glede na zanimanje otrok, odmevnost teme v domačem kraju, dostopnost virov v šoli).

 

Predstavitev vsebin:

A) Srednjeveške zgodbe

Učenci se bodo seznanili z vrstami srednjeveških igrač ter zabavo odraslih, črno smrtjo, kužnimi znamenji na naših tleh ter higieno, oblačili v srednjem veku, s sejmi, cehi, živili in prehrano v srednjem veku, s pripravo in postrežbo hrane, vitezi, njihovim načinom bojevanja ter opremo, s trubadurji ter njihovo poezijo, preganjanjem čarovnic, s celjskimi grofi, znanimi fevdalnimi rodbinami, življenjem v srednjeveškem mestu in položajem žensk v tem čas.

 

B) Kako smo potovali

Seznanili se bodo z zgodovinskim razvojem prometnih sredstev od začetkov do današnjih dni, odkritji na prometnem področju, prehodnostjo slovenskega ozemlja in razvojem prometnega omrežja skozi čas, s pomenom našega ozemlja, kar se tiče prometa, z izgradnjo cestnega, rečnega in železniškega omrežja na Slovenskem, s kopenskim, vodnim in zračnim prometom pri nas, vplivom prometa na popotništvo, s prenašanjem informacij in razvojem turizma ter znanimi izumitelji slovenskega rodu, povezani z uvajanjem novosti v prometu.

 

C) Slovenci kot vojaki

Učenci se bodo seznanili in spoznavali črno in kmečko vojsko, narodne straže, vojaško izrazoslovje, slovenske vojake v avstro-ogrski vojski, prvi svetovni vojni, med obema vojnama, v drugi svetovni vojni ter osamosvojitveni vojni, Slovenijo in NATO, Slovence v tujski legiji ter znane vojaške poveljnike našega rodu.

 

D) Selitve skozi zgodovino

Seznanili se bodo s pojmom migracija, selitvami skozi zgodovino, obdobjem množičnega izseljevanja Slovencev, s selitvami v našem kraju, o otrocih v selitvah, s tem, ali je bilo slovensko ozemlje do priseljencev prijazna domovina ter o znanih Slovencih iz vrst zamejcev, zdomcev ali izseljencev.

 

Dejavnosti:

Učenci se bodo navajali na odkrivanje in raziskovanje zgodovine domačega kraja s pomočjo najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev, s pomočjo terenskega dela, ekskurzije ali ogleda muzeja.

Ocenjevanje znanja je s poudarkom na ločevanju bistvenih od nebistvenih informacij, razumevanju sedanjega dogajanja in odnosov ter vzrokih zanje, kritičnemu ocenjevanju zgodovinskih dogodkov in pojavov ter najrazličnejših zgodovinskih

virov.

 

Učiteljica Maja Marolt