Obdelava gradiv – les

Zakaj izbrati predmet obdelava gradiv – les?


Ker boš nadgradil in poglobil znanje in postopke s področja obdelave lesa, katerega si pridobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Izdeloval boš uporabne izdelke iz lesa oz. v kombinaciji s papirnimi gradivi, usnjem in mehko žico. Uril boš ročne spretnosti in pokazal svojo iznajdljivost in kreativnost.

 

Učenci:

 • načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv;
 • izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo;
 • pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke;
 • ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
 • merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki;
 • spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv;
 • iščejo podobnosti in razlike med orodji, namenjenimi enakim obdelovalnim postopkom pri obdelavi različnih gradiv;
 • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta;
 • se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje;
 • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
 • odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela.