Nemščina 3

Auf Deutsch, bitte!

Obvezni izbirni predmet Nemščina je triletni predmet v osnovni šoli.

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja imajo tuji jeziki čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev. Znanje nemščine omogoča boljše možnosti zaposlovanja ne samo v Sloveniji temveč tudi na evropskem trgu dela, (pri večini razpisanih delovnih mestih imajo prednost kandidati, ki obvladajo več tujih jezikov).

Potek pouka

Izbirni predmet nemščina poteka dvakrat na teden po eno šolsko uro. Preko pogovora, branja in poslušanja besedil širijo svoje besedišče in prepoznavajo ter uporabljajo različne jezikovne strukture. Pri pouku spoznavajo tudi nemško književnost in tekmujejo v branju za bralno značko.

 Vsebine v 9. razredu

  • Trgovine, zgradbe v mestu
  • Delo in poklic
  • Načrti za prihodnost
  • Potovanje v tujino
  • Šolski sistem v Nemčiji
  • Promet, prevozna sredstva
  • Pretekli dogodki

Splošni cilji obveznega izbirnega predmeta Nemščina

Zgodnje učenje tujih jezikov pomaga razviti samozavest, izgubiti strah pred govorjenjem pred drugimi, poveča zmožnosti koncentracije in izboljšuje slušno razumevanje. Bolje razvijemo svoje osebnostne kvalitete, toleranco in družabnost.

Znanje jezika je potrebno graditi temeljito. Ker se veliko učencev z nemščino sreča tudi v nadaljnjem šolanju, je priporočljivo, da izbirni predmet obiskujejo tri let

Večina učencev, ki je izbrala nemščino kot izbirni predmet,  je nadaljevala pouk nemščine tudi v 8. in 9. razredu. Učenci, ki bodo uspešno zaključili triletno učenje nemščine kot obveznega izbirnega predmeta, bodo v gimnazijah lahko nadaljevali z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Aleksandra Zupančič, učteljica angleščine in nemščine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.