Filozofija za otroke

Vsakdo misli spremeniti svet, nihče pa ne misli spremeniti sebe. – Lev Tolstoj

 

Filozofija za otroke (FZO) je izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu. Predmetu je namenjenih 35/32 ur letno (1 ura tedensko). Predmet je v šestdesetih letih začel v ZDA razvijati Mathew Lipman, da bi spodbujal otroke k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, razvoju višjih kognitivnih ravni. Program izhaja iz prepričanja, da so otroci po naravi filozofi, ki postavljajo množico nenavadnih vprašanj. Za razmislek o njih ni potrebna visoka inteligenca ali poseben talent, le pripravljenost uporabljati lastno pamet in biti odprt za vprašanja, ki se nam zastavljajo. Učenci, ki znajo kritično razmišljati, bodo našli svojo pot v svetu ne glede na prepreke.

 

Beseda “filozofija” izvira iz grških besed: philia − ljubezen in sophia − modrost. Filozofija je torej ljubezen do modrosti, resnice in spoznanja. Besedo “filozof” je prvi uporabil Pitagora. Ko ga je nekdo vprašal, ali je modrec, je odgovoril: “Ne, nisem modrec. Sem le tisti, ki modrost ljubi in jo zato išče.” Za Pitagoro je modrec človek, ki je spoznal sebe, tisti, ki je našel resnico.

 

V prvem letu Filozofije za otroke učenci razvijajo osnovne miselne spretnosti, mišljenje in logiko. Drugo leto je namenjeno etiki in moralni vzgoji. V tretjem letu je poudarek na jeziku, izražanju, širše pisanju in literaturi.

 

“Tisti, ki bo premagal svoje strahove, bo resnično svoboden.” – Aristotel