Obvezni izbirni predmetiŠport za sprostitev7.Erika Trnovec
Šport za zdravje8.Erika Trnovec
Šport - Izbrani šport9.Marta Lenarčič
Likovno snovanje 28.Maja Žura
Sodobna priprava hrane7., 8.Marjetka Hren
Likovno snovanje 17Maja Žura
Nemščina 17.Aleksandra Zupančič
Likovno snovanje 39.Maja Žura
Načini prehranjevanja9.Marjetka Hren
Retorika*9.Mojca Štih Ferle
Računalništvo – multimedija8.Ingrid Janežić
Računalništvo – računalniška omrežja9.Ingrid Janežić
Šahovske osnove*7. - 9.Tomaž Šumah
Literarni klub*7., 8., 9.Mojca Štih Ferle
Verstva in etika*7. - 9.Nevenka Šega
Matematične delavnice*7.Valentina Podlogar
Elektronika z robotiko*9.Miha Kočar
Filmska vzgoja7., 8., 9.Katarina Kamnar
Organizmi v naravi in umetnem okolju7., 8., 9.Marjetka Hren
Poskusi v kemiji8., 9.Ana Murko
Obdelava gradiv - les7., 8., 9.Špela Zobavnik
Nemščina 28.Aleksandra Zupančič
Španščina7., 8., 9.Lucija Šarc
Računalništvo - urejanje besedil7.Ingrid Janežić
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

*Se ne izvaja v tem šolskem letu.