Obvezni izbirni predmetiŠport za sprostitev7.Erika Trnovec
Šport za zdravje8.Marta Lenarčič
Šport - Izbrani šport9.Marta Lenarčič
Likovno snovanje 28.Maja Žura
Sodobna priprava hrane7., 8.Marjetka Hren
Likovno snovanje 17Maja Žura
Nemščina 17.Aleksandra Zupančič
Likovno snovanje 39.Maja Žura
Načini prehranjevanja9.Marjetka Hren
Računalništvo – multimedija8.Ingrid Janežić
Filmska vzgoja7., 8., 9.Katarina Kamnar
Organizmi v naravi in umetnem okolju7., 8., 9.Marjetka Hren
Nemščina 28.Aleksandra Zupančič
Španščina7., 8., 9.Lucija Šarc
Matematične delavnice 88.Tomaž Šumah
Filozofija za otroke*7., 8., 9.
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

*Se ne izvaja v tem šolskem letu.