Obvezni izbirni predmetiŠport za sprostitev7.Erika Trnovec
Šport za zdravje8.Erika Trnovec
Šport - Izbrani šport9.Marta Lenarčič
Likovno snovanje 28.Maja Žura
Sodobna priprava hrane7., 8Marjetka Hren / Tjaša Šinkovec
Likovno snovanje 17Maja Žura
Nemščina 17.Aleksandra Zupančič
Likovno snovanje 39.Maja Žura
Načini prehranjevanja9.Marjetka Hren
Retorika*9.Mojca Štih Ferle
Računalništvo – multimedija*8.Miha Kočar
Računalništvo – računalniška omrežja*9.Miha Kočar
Robotika v tehniki*8.Miha Kočar
Šahovske osnove*7. - 9.Tomaž Šumah
Literarni klub*7., 8., 9.Mojca Štih Ferle
Verstva in etika*7. - 9.Nevenka Šega
Matematične delavnice*7.Valentina Podlogar
Elektronika z robotiko*9.Miha Kočar
Filmska vzgoja7., 8., 9.Katarina Kamnar
Organizmi v naravi in umetnem okolju8.Marjetka Hren
Poskusi v kemiji8., 9.Tjaša Šinkovec
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

*Se ne izvaja v tem šolskem letu.