Šolski sklad

V šolski sklad prispevajo prostovoljno starši in morebitni donatorji. Sklad deluje od leta 1999. Vodi ga 7-članski odbor (4 predstavniki staršev, 3 predstavniki šole). Zbrana sredstva namenjamo za:

  • nadstandardne dejavnosti in opremo,
  • pomoč socialno ogroženim učencem,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti učencev,
  • prevoz na izlet najuspešnejših učencev.

 

Sredstva enakomerno porazdelimo za vsa triletja. Letos naj bi starši v sklad prispevali dvakrat (november, april). Zbrana sredstva bo razporedil upravni odbor v mesecu oktobru 20198 in marcu 2020.

 

Vključili smo se tudi v SKLAD 05, ki z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen. Z zbiranjem sredstev iz 0,5 % dohodnine bomo pridobili dodatna sredstva v naš šolski sklad. Starši bodo na prvem roditeljskem sestanku seznanjeni s postopkom pristopa v ta sklad. Pristopne izjave se zbirajo do decembra 2019 v tajništvu šole, nato pa se predajo Skladu 05, ustanovi za družbene naložbe, ki zaključi postopek na davčni upravi RS.

Šolski sklad obrazec