Šolski sklad

V šolski sklad prispevajo prostovoljno starši in morebitni donatorji. Sklad deluje od leta 1999. Vodi ga 7-članski odbor (4 predstavniki staršev, 3 predstavniki šole). Zbrana sredstva namenjamo za:

  • nadstandardne dejavnosti in opremo,
  • pomoč socialno ogroženim učencem,
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti učencev,
  • prevoz na izlet najuspešnejših učencev.

 

 

Šolski sklad obrazec