Računalništvo – urejanje besedil

Predmet urejanje besedil je namenjen učenkam in učencem 7. razreda. Pri njem pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Najprej bodo spoznali nekaj osnov o računalniških komponentah in opremi. Večino časa pa bomo posvetili učinkoviti rabi urejevalnikov besedil, predvsem programa MS Word.

Učenke in učenci se bodo naučili ne le napisati besedilo, ampak ga ustrezno urediti, dodati odstavke in prelome strani, vstaviti slike in tabele, dodati enačbe, oštevilčiti strani, dodati kazalo, sprejeti ali zavrniti popravke …

Spoznavali bodo ukaze, s pomočjo katerih je urejanje besedil veliko lažje, besedila pa bolj jasna, pregledna in profesionalna.

Znanje jim bo koristilo tako pri izdelavi seminarskih nalog in poročil v šoli kot pri ustvarjanju dokumentov za svoje potrebe in interese.

Predmet obsega 35 ur in se bo izvajal v računalniški učilnici.