Računalništvo – urejanje besedil

Pri predmetu Urejanje besedil iz sklopa Računalništvo bodo učenci poglobili znanje o strojni in programski opremi računalnika in spoznavali področje računalništva predvsem iz vidika uporabe programov za delo z besedili in podatki.

S pomočjo sodobnih orodij bodo poleg spoznavali tudi drobce oblikovanja oz. design-a elementov v različnih digitalnih predstavitvah.

Pouk bo potekal v računalniški učilnici.

Splošni cilji:

  • spoznavanje računalnika in njegove opreme;
  • oblikovanje različnih besedil z urejevalniki besedil;
  • oblikovanje seminarskih nalog;
  • priprava in oblikovanje slikovnih gradiv za obogatitev besedila;
  • priprava besedila za tisk in tiskanje dokumentov;
  • digitalizirane predstavitve vsebin na svetovnem spletu;
  • značilnosti posebnih besedil z matematičnimi znaki, ulomki, diagrami;
  • zagotavljanje varnosti naših podatkov (varnostne kopije, oblak);
  • spoznavanje zaščite avtorskih del in licenc, ki omogočajo varno rabo in objavo dokumentov v spletu.

 

Učiteljica Ingrid Janežić